ОМШ " Владимир Ђорђевић" - Јагодина
Знам шта је добра музика и умем да свирам
 

Преузимања

Билтен за 2017/18. годину
Билтен за школску 2017/18. годину http://muzickaskolajagodina.nasaskola.rs/download/65/Bilten-za-mkolsku-201718-godinu/
ГПР 2018/19
ГПР
Директор, професионална биографија
Професионална биографија директора школе.
Информатор за родитеље
План наставе и учења
План наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање ( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 27.05.2019. )
Приредба за прваке