ОМШ " Владимир Ђорђевић" - Јагодина
Знам шта је добра музика и умем да свирам
 

Упис у музичку школу


Четворогодишње музичко образовање: Соло певање.
     Први разред (Соло певања)  могу уписати кандидати који имају: девојчице од 13 до 16 година и младићи од 16 до 19 година.
                   

Шестогодишње музичко образовање: кларинет, саксофон и труба.
Први разред (кларинета, саксофона или трубе) могу уписати кандидати који у школској 2019/20.години упоредо уписују трећи, четврти или пети разред основне школе ( 11 година и млађи).Шестогодишње музичко образовање: Клавир, виолина, виолончело, хармоника, флаута и гитара

Први разред (клавира, виолине, виолончела, хармонике, флауте или гитаре) могу уписати кандидати који у школској 2019/20. години упоредо уписују други или трећи разред основне школе ( 9 година и млађи).
Припрема кандидата за полагаље пријемног испита одржава се сваке године непосредно пре пријемног испита.

Пријемни испит приликом уписа у први разред је обавезан, пријемни испит обавља стручна комисија чија је оцена коначна. 

Пријава кандидата за пријемни испит се врши код педагога школе.


Потребна документација (приликом уписа)

1.  Попуњен формулар пријаве за упис ( Формулар можете доботи код педагога школе соба бр.7 )
2.  Извод оз матичне књиге рођених (детета)
3.  Потврда о уплати донације за ђачки динар

 Име и презиме ученика(име родитеља)адреса
   сврха уплате: Донација за ђачки динар-школска 2019/20.
   прималац: ОМШ " Владимир Ђорђевић " , Јагодина
   износ: 4000,оо динара  (напомена: за друго дете које похађа ову школу донација је 2000,оо динара а за треће итд. бесплатно)
   рачун прмаоца: 840-634760-55
   број модела: /
   позив на број:/
                                                                     

Попуњене пријаве и осталу документацију предати педагогу школе ( канцеларија бр.11)

За све додатне информације обратите се на:
тел-+381 35 245915 
е-маил: vladidjor@gmail.com