ОМШ " Владимир Ђорђевић" - Јагодина
Знам шта је добра музика и умем да свирам
 

Директор биографија


 
Подаци о директору:
 
Име и Презиме: Љиљана Милеуснић Марковић


Телефон: 035/ 245 915

Моб.тел.: 060 726 55 64

 
Биографија: 

Рођена je 08.05.1969.године у Јагодини, где и данас живи. 

Завршила је средњу музичку школу "Милоје Милојевић" у Крагујевцу, звање: Организатор музичких активности струке уметничке 1998.године. Након тога уписала је Вишу музичку школу у Нишу-образовни профил Наставник музичке културе струке музичке уметности и дипломирала 1991.године. 

Након завршене Више музичке школе, професионална каријера јој почиње радом у ОШ "Јоца Милосављевић" у Багрдану од 1991-1995.године;

- ССШ " Вељко Влаховић" у Јагодини 1991-1992 и 1994-1995;

- ОШ " Љубиша Урошевић" у Рибару од 1995-1999;

- ОШ " Рада Миљковић" у Јагодини 1999-2001;

- ОШ " Милан Мијалковић" у Јагодини 2001-2019 са допуном часова у ОШ " 17 октобар" 2013-2016 и ОШ " Рада Миљковић"  2016-2019.


После 13 година стажа, 2004 године уписује Филолошко уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу на коме је дипломирала 2008 године и стекла звање Дипломирани музички педагог ( мастер).

У току свог рада организовала је и водила школске хорове. 

- Са хором ОШ " Милан Мијалковић" на регионалним и републичким такмичењима хорова освајала је значајне награде ( прва, друга и трећа места). 

Женским хором " Светих апостола Петра и Павла" почела је да руководи од 2015 до данас 2019.године. Хор је на Међународном такмичењу хорова у Бијељини освојио друго место и сребрну медаљу у категорији црквених хорова.