ОМШ " Владимир Ђорђевић" - Јагодина
Знам шта је добра музика и умем да свирам
 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ-резултати анкетирања

Датум: 22. April 2020 12:07 Категорија: Новости

Анкетирање је спроведено у периоду 13.04.-15.04.2020.године.

Подаци су прикупљени техником анкетирања, инструмент прикупљања података је био google упитник ( креиран за потребе анкетирања).
Узорак : 196 ученика, 186 родитеља и 27 наставника.
Са циљем да добијемо повратну информацију како је прелазак на нов облик реализације наставе- наставе на даљину утицао на ученике, родитеље и наставнике, како су се прилагодили и снашли, да ли је било потешкоћа до сада, приступили смо анализи.

Резултате анкетирања, можете погледати на линку:

http://muzickaskolajagodina.nasaskola.rs/files/1.%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%282%29.pdf