План наставе и учења

План наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање ( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 27.05.2019. )

План наставе и учења-оквир

Нови План наставе и учења је ступио на снагу 27.05.2019. године јавним објављивањем у ( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 27.05.2019. )
а примењиваће се по усвајању Органа ове школе и новом Школском програму од школске 2019/20. годинеПреузми

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај